De wet van 18 september 2017 heeft de aanpak van het antiwitwasbeleid in België grondig gewijzigd. Van een regelgebaseerde aanpak is de wetgever geëvolueerd naar een risicogebaseerde aanpak.

De betrokken tussenpersonen moeten binnen hun activiteiten bepalen wat de risico’s zijn die zij lopen in verband met het witwassen van gelden, de financiering van het terrorisme en het gebruik van contanten.

In eerste instantie moeten de tussenpersonen deze in kaart brengen en een werkwijze opstellen om de risico’s te vermijden. Daarna moeten de cliënten ingedeeld worden in risicoklassen.

In 2019 heeft de FSMA bij 85 verzekeringstussenpersonen een controle uitgevoerd. In 2020 is hierover een verslag gepubliceerd. In dit rapport hebben ze ook hun voorstel opgenomen hoe een verzekeringstussenpersoon volgens hen de regelgeving van de wet van 18 september 2017 moet respecteren.

Op 11 januari 2021 heeft de verzekeringswereld een nieuwe gedragscode Antiwitwas gepubliceerd, die deze van 2013 vervangt. In deze code hebben de verschillende federaties de akkoorden die ze gesloten hebben in verband met hun samenwerking en de verdeling van de taken in deze context opgenomen.

Tijdens dit seminarie zal specialist Carl Wtterwulghe na een stand van zaken van de wetgeving zijn analyse geven van deze beide documenten.

Verder zal hij deze toelichting aanvullen met praktijktips voor uw eigen werkdossiers. U krijgt volop de mogelijkheid om eigen vragen te stellen over dit actuele thema.

Dit seminarie is de oplossing om te voldoen aan de bijscholingsverplichting die elke tussenpersoon heeft in dit verband.

"

De opleiding verhelderde een aantal onduidelijkheden en evoluties die het FSMA doormaakte. Deze opleiding zal helpen om de volgende vragenlijst vlotter en accurater te beantwoorden!

"
Wendy Van Asbroeck, Head Life & Employee Benefits, IC Verzekeringen

Docent(en)

cr-00067034
Carl Wtterwulghe

Carl Wtterwulghe heeft ruim 40 jaar ervaring in de verzekeringswereld (o.m. bij Union Fenix Espagnol, Royale Belge, AXA en Delta Lloyd Life). Hij was actief lid van de commissie distributie en de werkgroepen MIFID bij Assuralia en bouwde zo een aanzienlijke kennis op over AssurMiFID en de uitwerking hiervan.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
  • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 3 punten
  • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 4 punten
  • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 3,5 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data