De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning. Er werd meermaals gesleuteld aan de erfbelasting (of successierechten), de vennootschapswetgeving en het ondernemingsrecht (van belang voor de controlestructuren, die vaak worden aangewend in familiale vermogensplanning). Ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht werd in 2018 van onder het stof gehaald. Naar aanleiding van deze wetswijzigingen werden tevens een heel aantal standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenk- en erfbelasting door Vlabel (in)genomen. Bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning, zijnde de schenkingen voor buitenlandse notaris eind 2020 in de kiem gesmoord. Ten gevolge hiervan duiken er alternatieve planningstechnieken op, en wordt de gunstmaatregel voor familiale vennootschappen des te belangrijker bij de overdracht van familiaal vermogen.

Op 1 juli 2021 treden er eveneens nieuwe fiscale regels in werking aangaande het fiscaal voordeel van een duolegaat, de tarieven in de erf-en schenkbelasting voor goede doelen, alsook de ‘vriendenerfenis’.

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake successieplanning bekeken op het vlak van:

 • het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht
 • het (nieuwe) erfrecht
 • de erfbelasting / successierechten
 • de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen en vennootschappen;
 • testamenten: soorten, vriendenerfenis, restlegaten, (fiscale wijziging van) duo-legaten
 • schenkingen: soorten (notarieel, handgift, de onrechtstreekse schenking, de vermomde schenking);
 • alternatieven na het sluiten van de kaasroute: aandachtspunten/twistpunten aangaande de bankgift, de schenking via het aandeelhoudersregister/UBO-register, de verkoop gevolgd door kwijtschelding van schuld enz.;
 • mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden;
 • voorwaarden en lasten, te koppelen aan een schenking
 • “controlestructuren”: de besloten vennootschap in de nieuwe vennootschapswetgeving; de maatschap, private stichting/stichting administratiekantoor als certificeringsverhikel, enz.
 • het “onroerend vermogen”, o.a. gefaseerde schenking; aankoop in conventionele mede-eigendom; gesplitste aankoop,...
 • de levensverzekering

Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.

Bestemd voor

Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren, met een goede basiskennis van het thema erf- en successierechten. Deze kennis kan verder worden uitgediept via de opleiding 'Erf- en successierecht (en levensverzekeringen) van A tot Z' (docenten: Lieven Van Belleghem & Benny De Cauwer)

"

Zeer goede docent. Zeer goede inhoud en goed gelegde accenten.

"
Katrien Lamote, Q-fin
"

Er wordt gedoceerd met passie voor het vak. Ook positief dat er voorbeelden uit de praktijk gegeven worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om concrete vragen uit dossiers te stellen.

"
Danny Cerstiaens, WW Financial Services
"

Zeer duidelijke en gestructureerde opleiding.

"
Sabine Lycke, zaakvoerdster, Lycke & Van Huffel
"

Zeer goede opleiding, met een opleider die een zeer goed, snel en duidelijk antwoord gaf op alle gestelde vragen. Top!

"
Stijn Hulstaert, Product Tax advisor, P&V Verzekeringen
"

Zeer goed gebracht, duidelijke taal en zeer professioneel gebracht.

"
Johnny Louwette, zaakvoerder, J. Louwette

Programma

De agenda van de opleiding ziet er als volgt uit:

 • wettelijk erfrecht
 • erfbelasting / successierechten
 • technieken van vermogensplanning
  • huwelijkscontracten en samenlevingscontracten
  • testamenten
  • schenkingen roerend vermogen
  • schenkingen onroerend vermogen
  • speciale planningstechnieken onroerend goed
  • beding van aanwas
  • levensverzekeringen
 • controlestructuren

Docent(en)

d_03883
Liesbeth Franck

Liesbeth Franck is advocate bij Cazimir Advocaten en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocate aan de balie van Brussel. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 236 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een kopie van de slides en de tekstcursus 'Successieplanning'.

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 7 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 4 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 4 punten
 • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 7 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data