Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. 

In deze sessie wordt naast de theoretische toelichting van de diverse onderdelen van een aangifte van nalatenschap ook ingegaan op het praktisch invullen van dit aangifteformulier. 

Kortom, aan de hand van een praktijkgerichte benadering van de aangifte van nalatenschap, zou u de aangifte van nalatenschap zonder slag of stoot moeten kunnen indienen.

Programma

In deze opleiding krijgt u een antwoord op volgende vragen.

 • Wat is een aangifte van nalatenschap?
 • Wie is gehouden tot de indiening van de aangifte van nalatenschap?
 • Wanneer moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend?
 • Wat zijn verplichte en facultatieve vermeldingen op het aangifteformulier?
 • Hoe moet de aangifte van nalatenschap worden ingevuld? Dit gebeurt aan de hand van een praktijkgerichte analyse van de verschillende onderdelen van de aangifte:
  • algemeen,
  • de overledene,
  • de erfgenamen, legatarissen en begiftigden,
  • een overzicht van vermogen,
  • de daden van vermogensplanning, zoals: huwelijkscontract, testament, erfovereenkomst, schenkingen,
  • de fictiebepalingen,
  • inbreng en inkorting,
  • vruchtgebruik,
  • fideïcommis de residuo,
  • fiscale gunstmaatregelen.
 • Waarom moet er een verschillend formulier worden ingediend in functie van de overlijdensdatum?
 • Wat is de impact van vermogensplanning op de heffing van erfbelasting?

Deze opleiding focust daarenboven ook op de materie van de schenk- en erfbelasting (met nadruk op nakende hervormingen).

Tot slot mag u tijdens deze infosessie steeds uw vragen over deze materie voorleggen aan de docente.

Docent(en)

d_03883
Liesbeth Franck

Liesbeth Franck is advocate bij Cazimir Advocaten en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocate aan de balie van Brussel. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Elke deelnemer ontvangt een kopie van de slides.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 2 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 2 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data