Na jaren van voorbereiding heeft het federaal parlement op 28 februari 2019 gestemd tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

Wat betekent dit concreet voor uw eigen vennootschap en voor uw klanten? Met welke tijdslijn moet u rekening houden?

Tijdens deze update worden de belangrijkste wijzigingen en ontwikkelingen in het vennootschapsrecht behandeld, steeds op maat van de accountant-belastingconsulent en boekhouder-fiscalist. Alle belangrijke juridische, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten van de hervorming van het vennootschapsrecht anno 2019 komen aan bod. Dankzij de behandeling van alle nieuwigheden bent u in staat om ook binnen dit domein kwaliteitsvol fiscaal advies te verstrekken.

"

Alles was voor mij uitstekend in het bijzonder de lesgeefster die het allemaal op een rustige en verstaanbare wijze aanbracht. Goed communicatie met de zaal en duidelijke slides. Ik heb veel bijgeleerd.

"
Eric Waeterloos, zaakvoerder, Accountantskantoor Waeterloos
"

Zeer goede en aangename spreekster!

"
Veerle Verschooris, bestuurder, VEM Consult

Programma

U krijgt een grondige toelichting van de hervorming vennootschapsrecht anno 2019:

 • afschaffing van het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
 • aanzienlijke beperking van het aantal vennootschapsvormen
 • integratie van verschillende verenigingen (stichtingen en vzw's) in het Wetboek van Vennootschappen

en meer concreet:

 • Voor de BV wordt komaf gemaakt met het begrip ‘kapitaal’
 • Nog voor de BV geldt dat – naar het voorbeeld van de NV – de mogelijkheden qua type effecten worden opengetrokken
 • Eenhoofdigheid wordt het principe in de BV en de NV
 • In het WVV wordt een apart Boek opgenomen met daarin de regels inzake de jaarrekening
 • Het WVV bepaalt veel duidelijker dat de mogelijkheid bestaat om een vennootschap met rechtspersoonlijkheid om te vormen naar een vzw én vice versa
 • Het al dan niet nastreven van winstuitkering, en niet de aard van de activiteiten, is voortaan het enige criterium van onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen
 • De statutaire zetelleer wordt – naar het voorbeeld van heel wat buurlanden – definitief ingebeiteld in het Belgische vennootschapsrecht
 • Er wordt een procedure voorzien voor de grensoverschrijdende omzetting van een vennootschap
 • Bij de uitkering aan aandeelhouders worden vanaf heden twee testen toegepast: de balanstest en de liquiditeitstest
 • De communicatie ten aanzien van aandeelhouders en leden wordt gemoderniseerd
 • Het concept ‘wrongful trading’ uit het WER wordt verankerd in het WVV

Docent(en)

d_00540
Véronique Ryckaert

Véronique Ryckaert is Partner bij Mazars Legal Services.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data