De voortdurende globalisering van de markt heeft ertoe geleid dat er steeds meer internationale transacties (verkoop van goederen, levering van diensten, financiële transacties, immateriële activa, enz.) plaatsvinden tussen ondernemingen die behoren tot dezelfde internationale groep.

Daarbij is het van groot belang om de transactieprijzen (transfer prices of verrekenprijzen) tussen de verbonden ondernemingen op een consistente wijze vast te leggen volgens marktconforme voorwaarden.

Multinationale groepen moeten hierbij het zogenaamde arm’s length-principe respecteren. Het aantal controles hierop wordt wereldwijd door de belastingadministraties opgevoerd. Ook de Belgische belastingadministratie laat zich hierbij niet onbetuigd. De Controlecel Verrekenprijzen is bijzonder actief. Ook vormt transfer pricing een van de meest populaire onderwerpen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken.

Sinds 2016 kennen we in België een formele verplichting omtrent transfer pricing documentatie. In het B.S. van 02/12/2016 werd de definitieve inhoud en vorm van nieuwe documentatieformulieren vastgelegd. De 'transfer pricing documentatie'- thematiek vereist dus de nodige aandacht maar wordt blijkbaar niet altijd correct of doeltreffend geïmplementeerd in de praktijk. Echter is het wel van groot belang dat u uw verplichtingen correct nakomt, want bij niet-naleving riskeert u vanaf de tweede inbreuk boetes tot € 25.000 per inbreuk.

"

Opfrissing van belangrijkste zaken inzake transfer pricing.

"
Bernard Spaas, tax & legal officer, Sappi Netherlands Services

Programma

Tijdens dit seminarie krijgt u meer uitleg over:

  • recentste ontwikkelingen op het vlak van verrekenprijzen in de OESO, Europa en België
  • de bevoegdheden van de Controlecel Verrekenprijzen (FOD Financiën)
  • de werkzaamheden van het EU Joint Transfer Pricing Forum, de deskundigengroep over transfer pricing van de Europese Commissie
  • hoe legt u uw TP-documentatie correct aan, rekening houdend met nieuw verschenen formulieren?
  • mogelijkheden en ervaringen bij het afsluiten van voorafgaande akkoorden (Advance Pricing Agreements / transfer pricing rulings) om economische dubbele belasting te vermijden
  • alternatieven om economische dubbele belasting op te lossen die ontstaat ten gevolge van transfer pricing-aanpassingen

Docent(en)

D_03114.jpg
Dirk Van Stappen

Dirk Van Stappen is tax partner bij de Belgische afdeling Corporate Tax & Transfer Pricing bij KPMG. In totaal heeft hij meer dan 28 jaar ervaring opgebouwd. Hij was lid van het EU Joint Transfer Pricing Forum (2002-2015), doceert Tax Management aan de Universiteit Antwerpen en wordt vernoemd in verschillende surveys (Euromoney/International Tax Review). Hij schreef talrijke artikels voor nationale en internationale professionele magazines en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op binnen- en buitenlandse seminaries.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data