Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is in werking getreden op 1 mei 2019, en heeft voor een copernicaanse omwenteling gezorgd in het vennootschapsrecht, met de afschaffing van het kapitaalbegrip (behalve voor de NV), de aandelen met meervoudig stemrecht, de inbreng van nijverheid en de uitbreiding van de activiteitsdomeinen van de VZW als slechts enkele van de uitschieters.

Zowel de federale als de Vlaamse wetgever hebben intussen aanpassingen doorgevoerd aan het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de Vlaamse Codex Fiscaliteit om de fiscale impact van het Wetboek van vennootschappen te regelen.

Tijdens dit  seminarie wordt uitgebreid toelichting gegeven over deze fiscale wetsaanpassingen. Zo komen onder meer aan bod, de fiscale gevolgen van afschaffing van het kapitaalbegrip, van de inbreng in nijverheid, de gevolgen voor het VVPRbis stelsel, de overdracht van familiale ondernemingen alsmede mogelijke fiscale optimalisaties.  

 

Als tweede hot topic zal de aftrek van de groepsbijdrage aan bod komen. Deze is in werking getreden voor aanslagjaar 2020 (verbonden aan belastbare tijdperken die ten vroegste aanvangen op 1 januari 2019) en laat toe van belastbare basis te verschuiven tussen groepsvennootschappen. Deze complexe wetgeving wordt geïllustreerd met de nodige praktijkvoorbeelden.

Bestemd voor

Voor iedereen die te maken heeft met de oprichting en het bestaan van een vennootschap.

Docent(en)

cr-00004439
Yves Verdingh

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis en Head of International Tax bij dezelfde bank. Hij stuurt fiscale teams aan in 20 landen. Daarnaast is hij professor aan de HUB/EHSAL-FHS. Hij is ook lid van verschillende redactiecomités, zoals 'Fiscale Actualiteit' en het 'Algemeen Fiscaal tijdschrift'. Hij is auteur van de module Vennootschapsbelasting van www.monkey.be. Daarnaast werkt hij ook mee aan de software Superfisc VenB van Wolters Kluwer.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

U zal een uitgebreide syllabus ontvangen met alle nodige praktische informatie.

Accreditatie:
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven