De Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek werd op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet zal (bijna) integraal in werking treden 18 maanden na de maand van publicatie in het Belgisch Staatsblad, dus op 1 september 2021.

U beseft het misschien niet altijd maar met het goederenrecht komen we voortdurend in aanraking. Het behelst namelijk de regels inzake (mede-)eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal en dergelijke meer. Het huidige goederenrecht kwam niet meer tegemoet aan de behoeften van onze huidige maatschappij waardoor een modernisering zich opdrong.

Nieuwigheden

De wetgeving met betrekking tot eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden en hypothecaire publiciteit wordt voortaan in een boek (Boek 3) geregeld, inclusief vernieuwde zaken. Deze wetgeving brengt grondige wijzigingen met zich mee, die het meest in het oog springen wat betreft de vastgoedsector. Het opstalrecht wordt bijvoorbeeld verlengd van 50 jaar naar 99 jaar. De minimumduur van erfpacht wordt dan weer herleid van 27 jaar naar 15 jaar. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse vergoeding bij een erfpachtrecht is niet langer terug te vinden in het nieuwe goederenrecht. Als we rekening houden met alle wijzigingen, kunnen we stellen dat het onderscheid tussen erfpachtrecht en het opstalrecht toch wel vervaagt.

Ook het vruchtgebruik werd gemoderniseerd. Op vandaag draagt de blote eigenaar in principe de kosten van alle grove herstellingen, ook al duurt het vruchtgebruik misschien nog langer dan de blote eigenaar zelf nog zal leven. De nieuwe wet voorziet dat de vruchtgebruiker ook zelf zal moeten bijdragen in deze grove herstellingen, en dit in verhouding tot de waarde van zijn vruchtgebruik. Een tweede modernisering bestaat erin dat de maximale duurtijd van een vruchtgebruik ten voordele van een vennootschap wordt verhoogd van 30 jaar tot 99 jaar.

Een antwoord op de gerichte controles van de fiscus

De aanvalspistes van de fiscus zijn gekend: waardering & verbeteringen en verbouwingen. Zijn deze pistes nog valabel na de herwerking van het goederenrecht?

 • Welke partij draagt de kosten voor renovatiewerken en verbouwingen en in welke fiscale gevolgen resulteert dit?
 • Is er sprake van een abnormaal of goedgunstig voordeel of eerder een VVA?
 • Welke fiscale impact is er op de waardering?
 • Wat met vergoedingen en de verkoopprijs?

Als specialiste in deze materie zal Kizzy Wandelaer in dit webinar een toelichting geven van de fiscale gevolgen op het vernieuwde goederenrecht en een antwoord geven op al onze (fiscale) vragen.

Bestemd voor

 • ondernemers
 • accountants
 • adviseurs & begeleiders van vennootschappen
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsleiders
 • zaakvoerders

 

Programma

Deel 1: Schetsing van het kader

 • Toelichting van belangrijkste wijzigingen
 • Eigendom versus mede-eigendom

Deel 2: Aanknopingspunten fiscaliteit

 • Fiscale implicaties op:
 • Vruchtgebruik
 • Opstalrecht
 • Erfpacht

 

Na het volgen van dit webinar kent u de gevolgen van het nieuwe goederenrecht op de fiscale praktijk.

Docent(en)

cr-01789583
Kizzy Wandelaer

Kizzy Wandelaer is director middle market - tax & legal bij KPMG Tax & Legal Advisers. Kizzy is gespecialiseerd in fiscaal en juridisch advies aan middelgrote ondernemingen, hun bedrijfsleiders en particulieren (fiscale optimalisatie, onroerend goed, overnames, successieplanning). Zij is een veelgevraagd spreker voor seminaries over thema's als vastgoedfiscaliteit, schenkingen, burgerlijke maatschap en fiscale optimalisatie van vennootschappen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie:

Deze zal digitaal via het platform ter beschikking gesteld worden.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data