De federale regering en de sociale inspectiediensten maken jacht op schijnzelfstandigen en oneigenlijke zelfstandige samenwerkingsvormen. Dit zet het gebruik van managementvennootschappen onder druk. Zal de managementvennootschap een aantrekkelijk instrument blijven om het inkomen van ondernemers (para)fiscaal te optimaliseren?

Experts zetten voor u op één namiddag de voor- en nadelen op een rij. U leert voor wie en wanneer een managementvennootschap interessant is en hoe u deze zelfstandige samenwerkingsvorm stapsgewijs uitwerkt. De docenten besteden specifiek aandacht aan de managementvennootschap als optimalisatietechniek.

Programma

1. De managementvennootschap

 • Wat is een managementvennootschap?
 • Zelfstandige samenwerkingsvormen
 • Voordelen van een managementvennootschap t.o.v. werken als natuurlijk persoon

2. Financiële voordelen: casestudie

 • Voordelen: socialezekerheidsrecht, fiscaal, verlaagd vennootschapstarief
 • Technieken om voordelig geld te halen uit de vennootschap: bezoldiging, verhuring, dividenden, kostenvergoedingen, groepsverzekering, werken met onroerend goed, investeringsreserve, ...

3. De managementovereenkomst als vennootschapsmandataris

 • De combinatie van een managementovereenkomst met een bestuurdersmandaat: bestuurder, gedelegeerd bestuurder, lid van een directiecomité
 • Voor- en nadelen van een vennootschapsmandaat
 • De vaste vertegenwoordiger en de wettelijke verplichtingen opgelegd door de Corporate Governance-wet
 • Welke voordelen biedt een directiecomité?

4. Risico's en aandachtspunten bij een managementvennootschap

 • Wie kan een herkwalificatie vragen?
 • Wat zijn de socialezekerheids-, fiscale en arbeidsrechtelijke gevolgen bij herkwalificatie?
 • Argumenten en middelen om herkwalificatiemogelijkheden te beperken

5. De managementovereenkomst

 • Welke clausules neemt u op in een managementovereenkomst?
 • Wat zijn de do's-and-don'ts?

Docent(en)

D_00695.jpg
Dries Faingnaert

Dries Faingnaert is advocaat bij Arcade Law.

Hij adviseert Belgische en internationale cliënten over verschillende aspecten van het sociaal recht (onder meer aanwerving en ontslag, collectief arbeidsrecht, collectieve conflicten, schijnzelfstandigheid, enz.), inclusief internationale tewerkstelling en migratie. Dries studeerde in 2009 cum laude af aan de Universiteit Gent als Master in de rechten en is sinds 2009 lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Lees meer
d_01028
Tilde Callebaut

Tilde Callebaut is Senior Associate bij Mythra Fiscale Advocaten. Zij is gespecialiseerd in de (inter)nationale fiscaliteit rond arbeidsinkomen. Zij adviseert en begeleidt cliënten bij fiscale administratieve procedures en onderhandelingen en staat hen tevens bij wanneer zij een ruling wensen aan te vragen. Zij heeft een diepgaande praktijkkennis inzake de fiscale problematiek rond aandelen(optie)plannen, optimalisatie van verloningspakketten, kosten eigen aan de werkgever, cafetariaplannen, bonusplannen, groepsverzekeringen, pensioenplannen en vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing. Daarnaast legt zij zich toe op de internationale aspecten van de HR tax, waarbij zij internationaal mobiele werknemers (of hun werkgevers), bestuurders en bedrijfsleiders bijstaat. Zo focust zij onder meer op het expat statuut, salary splits en detacheringen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data