Naar aanleiding van de COVID-19 crisis werden allerhande steunmaatregelen in het leven geroepen door de overheid. Zo kwamen ook twee krachtige fiscale maatregelen op tafel te liggen om ondernemingen zuurstof te kunnen geven.

De eerste maatregel betreft de ‘carry back’ van verliezen. Deze maatregel maakt het mogelijk om verliezen geleden in 2020 over te dragen naar 2019 en zo dus aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van de voorafbetalingen over 2019. Op 9 juni gaf de Kamercommissie Financiën alvast groen licht voor deze regeling.

Daarnaast werd ook een tweede maatregel getroffen, nl. deze van de belastingvrije wederopbouwreserve. Dit om de solvabiliteit van ondernemingen op lange termijn te kunnen versterken. De stemming hierover laat nog even op zich wachten.

De maatregelen alsook de voorwaarden om er gebruik van te kunnen maken worden door docent Yves Verdingh behandeld tijdens dit webinar.

Doelstellingen

Waarom deze opleiding volgen?

Als adviseur/mandataris/ondernemer bent u de rechterhand van uw klant, het financiële ankerpunt van uw klant als het ware. U kent uw klant en zijn/haar onderneming beter dan uw klant zelf, zeker als het over de financiën, en dus de fiscaliteit gaat. 

Uw klant verwacht van u dat u de financiële en fiscale veranderingen omzet naar de praktijk door te voorspellen, adviseren en bijsturen waar nodig. U moet de antwoorden reeds hebben op de vragen van uw klant voordat hij/zij deze stelt. Proactief actie ondernemen is een van de belangrijke eigenschappen van ‘de nieuwe adviseur’.

Bestemd voor

 • ondernemers
 • accountants
 • adviseurs en begeleiders van vennootschappen
 • belastingconsulenten
 • bedrijfsleiders
 • zaakvoerders

Programma

Fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-pandemie:

 • Carry-back van verliezen
  • wat houdt de carry-back in?
  • Carry-back in de personenbelasting:
   • doel, procedure, aanvraag in de personenbelasting, uitgesloten belastingplichtigen, terugname vrijstelling, belastingvermeerdering
  • Carry-back in de vennootschapsbelasting:
   • doel, beginselen, aanleg vrijgestelde reserve, uitgesloten vennootschappen, formele verplichtingen, boekhoudkundige aspecten, procedure, grenzen, vermeerdering terugname in geval van tariefdaling, bijzondere aanslag 
 • Wederopbouwreserve (voorlopig nog ontwerp-artikel)
  • doel, bedrag, onaantastbaarheidsvoorwaarde, boekhoudkundig, uitgesloten vennootschappen, belastbaarheid

Daar waar mogelijk zal docent Yves Verdingh zijn toelichting geven aan de hand van enkele fictieve voorbeelden.

Docent(en)

cr-00004439
Yves Verdingh

Yves Verdingh is Head of Tax bij BNP Paribas Fortis en Head of International Tax bij dezelfde bank. Hij stuurt fiscale teams aan in 20 landen. Daarnaast is hij professor aan de HUB/EHSAL-FHS. Hij is ook lid van verschillende redactiecomités, zoals 'Fiscale Actualiteit' en het 'Algemeen Fiscaal tijdschrift'. Hij is auteur van de module Vennootschapsbelasting van www.monkey.be. Daarnaast werkt hij ook mee aan de software Superfisc VenB van Wolters Kluwer.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

IGO komt tussen indien u dit webinar live volgt, niet indien u na de live uitzending de opname bestelt.

Documentatie:

Een kopie van de slides zal u digitaal bezorgd worden.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data