Bespreking van de nieuwe belastingaangifte 2020 en alle fiscale nieuwigheden van de federale én Vlaamse regering m.b.t. de aanslagjaren 2020 en 2021, van belang voor bank, verzekering en kredietbemiddeling.

Bestemd voor

Bank- en verzekeringsprofessionals, boekhouders, enz. met een zeer goede fiscale voorkennis. Let op: indien u onvoldoende voorkennis heeft, volg dan zeker eerst de opleiding "Personenbelasting van A tot Z" (docenten: Lieven Van Belleghem en Pieter Debbaut).

Programma

Hoofdthema:

Een bespreking van de belastingaangifte 2020 (met uiteraard nadruk op de nieuwe rubrieken)

 

Andere hoofdthema’s:

 

  • Praktische gevolgen van het einde van de Vlaamse “woonbonus” (kredieten “eigenwoning), en de belangrijkste regelsom voor leningen aangegaan t.e.m. 2019 alsnog de woonbonus te kunnen genieten (o.m. behoud van de woonbonus bij pandwissel en instappen van de nieuwe partner).

 

  • (Nog steeds) federale belastingvermindering en intrestaftrek voor de hypothecaire leningen voor de niet-eigen woning. 

 

  • Grondige bespreking van Vak IX, met het oog op een correcte aangifte aj.2020 van de betalingen op woonkredieten en voor levensverzekeringen, mét praktijkgevallen.

 

  • (Nog steeds) cumul van federaal langetermijnsparenmet Vlaamse woonbonus (en Waalse chèque habitat en Vlaamse en Brusselse ‘voordelen’).

 

  • Het nieuwe “Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers” en de “Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen”: stand van zaken en mogelijkheden.

 

  • “Duaal Pensioensparen” in de praktijk (o.m. de “fiscale val”).

 

  • Gunstige taxatie aanvullende pensioenen(tegen 10 %):  uitleg over ‘effectief actief’ en wat met ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’.

 

  • Recente Vlaamse wijzigingen inzake de erfbelasting.

 

  • Update inzake “erfbelasting en levensverzekeringen”.

 

En verder:

  • (Elektronisch) voorstel van vereenvoudigde aangifte: praktische werkwijze.

 

  • Laatste fase taxshift:  wijziging belastingtarieven, uniformisering en verhoging belastingvrije somen fiscale werkbonus.

 

  • Aanrekening bijkomende belastingvrije sommen (en andere voordelen) indien buitenlandse inkomsten.

 

  • Nieuwe toepassingen in MyMinfin (o.m. ingevolge internationale uitwisseling gegevens).

 

  • Nieuwe belastingvrijstellingen: bij overdracht van erfpachtof opstalrecht,voor gewestelijke opleidingspremies en het opleidingsbudget (bij ontslag).

 

  • (Soms) hogere vrijgestelde kostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk.

 

  • De mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudgetals alternatief voor de firmawagen.

 

  • Nieuwe taxatieregels voor voordeel van alle aard “gratis woonst” en “firmawagen” (wat met valse hybrides ?).

 

  • Aftrek autokosten: nieuwe regels vanaf aj.2020.

 

  • Nieuwe regels inzake berekening belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten.

 

  • Taks op de effectenrekening: afschaffing, maar eventueel toch nog aangifteplicht.

 

  • Belastingvrijstelling voor intresten en dividenden: de nieuwe bedragen voor de aj.2020 en 2021.

 

  • Belastingvermindering voor ‘online’giften.

 

  • Uitbreiding belastingvermindering voor overuren.

 

  • Nieuwe belastingvermindering voor de rechtsbijstandsverzekering.

 

  • Gewijzigde regels voor de belastingvermindering, en het –krediet voor Vlaamse dienstencheques.

 

Docent(en)

D_01333.jpg
Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem is licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het onderwijs. Hij was 6 jaar werkzaam bij een bank en 5 jaar directeur bij een verzekeringsmaatschappij. Gedurende enkele jaren was hij ook docent “Verzekeringen” in de 2e licentie handelswetenschappen (Hogeschool Gent). Hij doceert sinds 1981 (intern) en 1985 (intern en in open formule) fiscale opleidingen, voornamelijk voor de bank- en verzekeringssector. In 1992 startte hij met zijn eigen opleidingsbedrijf, dat sinds september 2014 deel uitmaakt van Kluwer Opleidingen. Jaarlijks volgen ruim 5.000 bank- en verzekeringsprofessionals de door Van Belleghem-Kluwer Opleidingen georganiseerde seminaries. Hij is sinds 1985 ook auteur van het handboek “Praktische Belastingservice”, hét fiscale naslagwerk voor bank-verzekering en accountancy.

Lees meer
pieterdebbaut
Pieter Debbaut

Pieter Debbaut is Tax Adviseur bij Liantis en docent aan de Fiscale Hogeschool. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Daarna was hij bij ERGO aan de slag als Tax Manager. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en reeds vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 169 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

Ontdek ons voordeelpakket (webinar + digitale sessie) t.w.v. 169 euro:

De klassikale sessies zijn heringepland in september. In de maanden april en mei hebben we digitale sessies ingepland met Pieter Debbaut waarin de focus gelegd wordt op de nieuwe belastingaangifte 2020 en de gewestelijke en federale woonfiscaliteit. Tot slot zullen ook de coronamaatregelen met impact op volgend aanslagjaar kort besproken worden.

U kan zich voor dit pakket (webinar + klassikale sessie) inschrijven aan het voordelige tarief van 169 euro. 

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het "Handboek Praktische Belastingservice 2020" (meer dan 700 pagina's) en is inbegrepen in de seminarieprijs. Het handboek wordt u dit jaar toegestuurd per post. Na inschrijving op het pakket zal u een mail ontvangen met link om uw persoonlijk postadres te bezorgen waarheen we het Handboek “Praktische belastingservice 2020” mogen verzenden.

Inschrijven voor dit pakket kan via  www.fiscaalinformatief.be/lvbuxnb

Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het "Handboek Praktische Belastingservice 2020" (meer dan 700 pagina's). Dit handboek is inbegrepen in de seminarieprijs.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3,5 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 1,5 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-kredietbemiddeling (hypothecair krediet), 1 punten
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 2,5 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Andere modules

Inschrijven

Data