Op welke coronasteun kan u als ondernemer of zelfstandige aanspraak maken? KMO’s die financiering zoeken, vinden niet altijd het juiste antwoord bij banken. Diverse overheden in ons land hebben de bezorgdheden van onze KMO’s begrepen en hierop ingespeeld door initiatieven te lanceren die zouden kunnen voldoen aan de groeiende financieringsnood van KMO’s.

Naar aanleiding van de COVID19-pandemie hebben het Vlaamse, Brusselse en het Waalse Gewest hun bestaande stelsels uitgebreid en versoepeld.

Indien u volmachthouder bent, zal u zeker en vast reeds verschillende vragen hieromtrent hebben ontvangen van uw klanten. Ik hoop dat u hen dan ook uitgebreid heeft kunnen helpen. Echter ben ik van mening dat u als volmachthouder reeds een antwoord moet geven op vragen die nog niet gesteld werden door uw cliënteel. Juist daarom organiseer ik samen met Pieter Debbaut dit webinar om u weer een mooi overzicht te geven van enkele fiscale steunmaatregelen, en meer specifiek relaterend aan de personenbelasting.

Uw resultaten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor iedereen, waaronder ook de zelfstandigen en ondernemingen. Om deze ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse, alsook de federale overheid steunmaatregelen. Al deze maatregelen hebben hun eigen voorwaarden, resulterend in fiscale gevolgen.

Pieter Debbaut geeft in dit webinar een mooi overzicht van alle maatregelen, inclusief de fiscale impact. Na dit webinar kunt u de fiscale impact bepalen van deze maatregelen en deze toepassen in uw vennootschap of eenmanszaak. U zult ook het fiscale voordeel kunnen bepalen voor uw klanten.

Bestemd voor

  • ondernemers
  • accountants
  • boekhouders
  • financieel en fiscaal adviseurs
  • begeleiders van vennootschappen
  • belastingconsulenten / fiscalisten
  • bedrijfsleiders
  • zaakvoerders

Programma

Overzicht van de maatregelen die aan bod zullen komen:

Winwinlening: Met de winwinlening moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen. De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 40% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Proxi-lening: Deze lening is bedoeld om het spaargeld van burgers te mobiliseren ten behoeve van de financiering van kmo’s via een belastingkrediet op één of meer leningen die door een belastingplichtige van het Brussels gewest aan een KMO wordt verstrekt. Hierdoor kunnen bedrijven uit het Brussels gewest goedkoop lenen bij particulieren, die hiervoor een fiscaal voordeel genieten. De kredietgever kan de eerste drie jaar een jaarlijks belastingvoordeel van 4% genieten en daarna 2,5% voor de resterende jaren. Onder bepaalde voorwaarden kan de belastingplichtige een eenmalig belastingkrediet van 30% genieten op de definitief verloren hoofdsom.

Corona-lening: Zelfstandigen in hoofdberoep en kmo’s gevestigd in het Vlaamse Gewest met nood aan bijkomend werkkapitaal door de coronacrisis kunnen een achtergestelde lening op 3 jaar bekomen bij PMV. De voorwaarden en intrestvoet verschillen per doelgroep.

Coup de pouce: Dankzij deze lening kunnen particulieren geld lenen aan Waalse bedrijven en zelfstandigen om hun activiteiten te financieren. In ruil daarvoor ontvangen ze een belastingvoordeel in de vorm van een jaarlijkse belastingvermindering die 4% bedraagt voor de eerste vier jaar en vervolgens 2,5% voor de daaropvolgende jaren.

Taks Shelter: Steunmaatregel verlengd tot 31/08/2021 en is gericht op vennootschappen waarvan de omzet met minstens 30% daalde. Personen die in deze vennootschappen investeren kunnen tot een maximum bedrag van 100.000,00 euro een belastingvermindering van 20% krijgen.

Docent(en)

D_01776.jpg
Pieter Debbaut

Pieter Debbaut is Tax Adviseur bij Liantis en docent aan de Fiscale Hogeschool. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Daarna was hij bij ERGO aan de slag als Tax Manager. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en al vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Documentatie: <p><span style="font-size: 13px; font-family: Arial, 'Segoe UI', Calibri, Thonburi, Arial, Verdana, sans-serif, 'Mongolian Baiti', 'Microsoft Yi Baiti', 'Javanese Text'; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; text-transform: none; float: none; font-weight: 400; color: #000000; font-style: normal; orphans: 2; widows: 2; display: inline !important; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; text-indent: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">De documentatie wordt via het platform digitaal ter beschikking gesteld.</span></p>
Accreditatie:
  • ITAA Institute for Tax Advisors & Accountants, 1 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data