Een 'aandelenoptie' is het recht om binnen een gegeven termijn (uitoefenperiode) een bepaald aantal aandelen aan te kopen of, in het kader van de kapitaalverhoging van een vennootschap, het recht om in te schrijven op een bepaald aantal aandeln tegen een vastgestelde prijs (uitoefenprijs).

Wanneer een vennootschap-werkgeefster aan haar werknemers aandelenopties toekent, verkrijgt deze laatste het recht om aandelen van die vennootschap-werkgeefster tegen een vooraf bepaalde prijs aan te kopen. Dit recht kan slecht beperkt in tijd.

De begunstigde van de optie moet deze uiterlijk op de zestigste dag na de aanboddatum bevestigen, ook al wordt de uitoefening van de optie onderworpen aan opschortende of ontbindende voorwaarden. Als de begunstigde voor de afloop van deze termijn het aanbod niet schriftelijk aanvaard heeft, dan wordt hij geacht het aanbod te hebben geweigerd.

Dit voordeel wordt door de werkgever vermeld op de individuele loonfiche.

 

Om deze theoretische uitleg te verduidelijken, zal de docente deze materie heel praktisch toelichten.

Bestemd voor

Iedereen die op een of andere manier te maken krijgt met aandelenopties.

Programma

Aandelenopties;

 • Wat is het?
  • Aandelenoptie & warrant
  • Bank warrant / Over The Counter opties
 • Implicaties
  • Fiscaal
   • Nationaal
   • Internationaal
  • RS(V)Z
 • Niet-fiscale componenten
  • Een aandelenoptietoekenning is een contract
  • Good & bad leaver clauses

Docent(en)

Veerle Lerut

Veerle Lerut is Senior Associate bij Mythra Fiscale Advocaten. Zij is gespecialiseerd in de (inter)nationale fiscaliteit van beroepsinkomsten in al haar vormen en facetten. Haar cliënteel bestaat uit Belgische en buitenlandse particulieren, KMO’s en multinationals. Zij staat hen bij met advies, begeleidt hen bij onderhandelingen en fiscale administratieve procedures, vertegenwoordigt hen bij de rulingcommissie en geeft opleidingen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Documentatie:

Deze zal digitaal worden bezorgd.

Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 1,5 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data