In de medische en paramedische sector wordt vaak gewerkt met associaties. De inkomsten, maar ook de kosten, worden dan vaak gepoold. Vaak neemt de associatie de vorm aan van een feitelijke vereniging of maatschap.

 • Wanneer kan de maatschap dan genieten van de vrijstelling inzake kostendelende verenigingen (zelfstandige groeperingen)?
 • Is er op de verhuur van een praktijk btw?
 • Moet een kostendelende vereniging een aparte entiteit zijn?
 • Wat is de verhouding met de professionele vennootschap?

Bestemd voor

ondernemers, accountants, adviseurs & begeleiders van vennootschappen, belastingconsulenten, bedrijfsleiders, zaakvoerders & iedereen die te maken krijgt met BTW aspecten.

"

Interessante cursus met goede spreker.

"
Freddy Bollen, accountant, F. Bollen

Programma

U krijgt o.a. een antwoord op de volgende vragen:

 • De zelfstandige groepering van personen: hoe werkt in de praktijk?
 • Feitelijke vereniging versus maatschap: afzonderlijke btw-belastingplichtige of niet?
 • Toepassing in de medische en paramedische sector
 • Welke diensten, verricht door zelfstandige groeperingen van personen aan leden actief in de medische sector, kunnen genieten van de btw-vrijstelling  van artikel 44, § 2bis, van het Btw-Wetboek?
 • Wat bij poolen van inkomsten en verdeling na aftrek van kosten?
 • Wat bij dekking van de kosten door inkomsten vanuit het globaal medisch dossier?
 • Prestaties op boekjes op eigen naam versus prestaties op boekjes van de associatie: gevolgen?
 • Inkomsten uit leveringen vanuit de kostendelende vereniging: mét of zonder btw? Bestemming van de overschotten?
 • Verhuur van medische infrastructuur door ziekenhuizen: met of zonder btw?
 • Verhuur van een uitgeruste praktijk: met of zonder btw?
 • Een (para)medische praktijk met rechtspersoonlijkheid (bvba) stelt andere (para)medische beroepsbeoefenaars (niet-aandeelhouders) te werk in zijn praktijk. Alle honoraria worden ontvangen door de praktijk.
 • Stagiairs werken ‘onder het ontvangstbewijs-getuigschrift’ van hun stagemeester. De opbrengsten worden geboekt als omzet bij hun stagemeester. De stagiairs ontvangen van de stagemeester een vergoeding (vaste vergoeding of percentage van de erelonen) voor hun prestaties.
 • Een artsenassociatie is werkzaam binnen een erkend ziekenhuis. Het ziekenhuis ontvangt de erelonen van de artsen (leden van de artsenassociatie) in hun naam en voor hun rekening. Het ziekenhuis houdt evenwel een gedeelte van de erelonen.

Docent(en)

cr-00003455
Stefan Ruysschaert

Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën en docent Btw aan de UGent en Fiscale Hogeschool. Hij is ook auteur van talrijke fiscale bijdragen in toonaangevende tijdschriften en boeken.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 190 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, virtual classrooms en live webinars. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data