Kmo-portefeuille

Uw fiscale opleidingen met 20 tot 30 % overheidssteun

Kmo's kunnen subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching. Wenst u gebruik te maken van de kmo-portefeuille of meer informatie over deze maatregel van de Vlaamse Overheid? Dan kunt u steeds terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Sinds 1 december 2019 kan een kleine onderneming 30 % steun genieten, een middelgrote 20 %. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7500 euro. 

Kmo-portefeuille via Fiscaal Informatief

Fiscaal Informatief is door het Vlaams Gewest erkend als dienstverlener voor de pijler “Opleiding” met de volgende gegevens:

Erkenningsnummer: DV.O100092

Wat betekent deze subsidie voor u?

Elke Vlaamse kmo krijgt een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en advies. Kleine kmo's (< 50 werknemers) krijgen 30 % subsidie. Middelgrote kmo's (< 250 werknemers) krijgen 20 % subsidie. Het maximale steunplafond bedraagt per jaar 7.500 euro, voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen. 

 

Vanaf 1 januari 2020

opleiding - advies

Kleine kmo's (< 50 werknemers)

steunpercentage 30 %, steunplafond 7.500 euro

Middelgrote kmo's (< 250 werknemers)

steunpercentage 20 %, steunplafond 7.500 euro

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op onze informatiepagina

Uw voordeel

  • U kiest zelf waar u de subsidies voor gebruikt: voor opleiding en/of advies
  • De aanvraag via de webapplicatie gaat eenvoudiger en sneller
  • Het totale beschikbare subsidiebedrag stijgt
  • Bij uw aanvraag ziet u onmiddellijk hoeveel budget u hebt of nog overhoudt

U vindt alle informatie op www.kmoportefeuille.be.

Met uw vragen over de kmo-portefeuille kunt u terecht op het nummer +32 (0)15 45 34 30 of via contact@ncoi.be