Wat zijn de voorwaarden om als deelnemer een attest permante bijscholing te krijgen?

  • Onder dezelfde naam en voornaam in te loggen waarop de registratie van de inschrijving op de opleiding is voltrokken. Logt u zich niet persoonlijk in maar volgt u mee met een collega, voldoet u aldus niet aan deze voorwaarde.
  • Alle software en randapparatuur die kunnen interfereren met de opleiding uit te schakelen.
  • Tijdig in te loggen voor de start van de opleiding (enkel bij live webinars): we raden u aan 10 minuten op voorhand in te loggen. 
  • Ingelogd te blijven van bij het begin en tot het einde van de opleiding.
  • De opleiding volledig actief te volgen tijdens de aangegeven duurtijd. Dit betekent dat u de vragen en aanwezigheidspeilingen die u op verschillende momenten van de opleiding worden gesteld, beantwoordt.
  • De eventuele vragenmodule of enquête aan het einde van de opleiding te vervolledigen, en indien nodig de testvragen correct te beantwoorden.

Indien u niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kunt u geen attest bekomen.