Kan ik mijn abonnement doorgeven aan een collega?

Dit kan enkel voor niet-persoonlijke of kantoorabonnementen.
Gelieve bij doorschuiven onze klantendienst te verwittigen via contact@ncoi.be.

Het ‘Webinar Unlimited’ is een persoonlijk abonnement en kan nooit worden gebruikt door iemand anders.

Dat betekent dat het e-mailadres waarmee u het abonnement hebt aangekocht identiek moet zijn aan het e-mailadres waarmee u zich registreert op webinars. Attesten worden ten persoonlijke titel naar dit e-mailadres gestuurd; indien aan alle attesteringsvoorwaarden voldaan werd.