Ik volg een online opleiding. Wat zijn de algemene voorwaarden waaraan ik moet voldoen om een geldig aanwezigheidsattest te verkrijgen?

Onze opleidingen zijn erkend door heel wat beroepsorganisaties en subsidiërende instanties.
De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn afhankelijk van de beroepsorganisatie waar u aangesloten bent, of het bevoegd orgaan.

We raden u dan ook zeker aan om u te informeren via uw beroepsorganisatie wat de meest recente voorwaarden zijn voor uw permanente vorming of bijscholing. En we rekenen erop dat u als lid van deze beroepsorganisatie al de actuele voorwaarden onderschrijft.

Ook indien het om een subsidie gaat voor de opleiding, verwachten wij dat u de regelgeving omtrent uw deelname respecteert.
Er zijn enkele voorwaarden die uniform zijn. Deze voorwaarden gelden voor al onze online opleidingen en dienen te worden nageleefd:

 • Deelname aan de opleiding is individueel.
  • Er wordt slechts één attest uitgeschreven per officiële deelnemer aan de opleiding. Dit attest wordt uitgeschreven op naam, voornaam, en e-mailadres van de geregistreerde inschrijving.
  • Indien u zich laat vervangen door een collega vragen wij u dit op voorhand aan NCOI Learning schriftelijk te communiceren.

 • Deelname aan de opleiding is persoonlijk.
  • Login informatie en gegevens zijn persoonlijk voor de geregistreerde deelnemer. Indien ze een mailadres en paswoord bevatten, dienen deze ter identificatie, en mogen ze dus nooit uitgewisseld worden met andere personen.
  • Inloggen in de online opleidingen gebeurt met uw eigen voornaam, achternaam en actief mailadres en niet met anonieme pseudoniemen of fictieve of tijdelijke aliassen.
  • De door u opgegeven roepnamen of avatars in de online omgeving, sluiten zoveel mogelijk aan bij uw werkelijke voor- en achternaam.

 • Net als bij een klassikale opleiding is het online ook belangrijk dat u gedurende de hele opleiding aanwezig bent en blijft. Log daarom in vóór start van de opleiding in en blijf ingelogd tot het eind.
  • Er worden géén deelattesten uitgereikt voor beperkte of onvolledige deelname.
  • Wij raden aan om minimaal 10 minuten voor start in te loggen. Dit geeft u ook extra tijd om te verzekeren dat alles technisch vlot verloopt.
  • We verwachten dat u aanwezig blijft tot het eind en – indien van toepassing – ook de afsluitende vragenmodule, toets/examen of enquête invult.
  • Ook het invullen van evaluaties is wenselijk, en veelal op vraag van de regelgevende instantie ingericht

 • Er wordt verwacht dat u naast fysiek present, ook aandachtig aanwezig bent, in een actieve modus
  • Dit betekent dat u antwoordt op de door de host of docent gestelde vragen en de aanwezigheidspeilingen invult.
  • U heeft geen andere toepassingen of programma’s openstaan of in gebruik tijdens de opleiding. Ook alle randapparatuur die eventueel kan interfereren is uitgeschakeld.
  • U maakt gebruik van de interactiemogelijkheden in de tool waarin u uw opleiding volgt. We denken hier bijvoorbeeld aan o.a.: camera, microfoon, chat, emoticons, duimpjes, reactie op pollings,…

Als u deelneemt aan een online opleiding gaan wij ervan uit dat u bovenstaande richtlijnen kent en respecteert om de geldigheid van het (aanwezigheids)attest te garanderen.