Wat is het zomerakkoord?

De federale regering bereikte op 26 juli 2017 een akkoord over enkele ingrijpende fiscale en sociaal-economische hervormingen. Met dit Zomerakkoord wil de regering volop inzetten op jobcreatie en het versterken van de economie.

Over de maatregelen die op komst zijn (fiscaliteit, competitiviteit & werk, armoedebetrijding, modernisering van de administratie, begroting,…) is ondertussen al flink gedebatteerd en inkt gevloeid. Over sommige thema’s (zoals bv. de pensioenberekening voor 50-plussers) is het laatste woord nog niet gezegd…

In de loop van de komende maanden wordt het Zomerakkoord omgezet in concrete wetteksten. Met de seminaries van Fiscaal Informatief houdt u uw advies op peil. Wij nodigen topspecialisten uit die de maatregelen vertalen in concrete praktijktips. Zij beantwoorden ook graag uw vragen.

Vennootschapsbelasting

 • Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt in 2018 van 33% naar 29%. Vanaf 2020 zal dit tarief 25% bedragen.
 • Voor kmo’s zal een belastingtarief gelden van 20% (op de eerste schijf van 100.000 EUR)
 • De crisisbijdrage bovenop het basistarief wordt vanaf 2018 verlaagd van 3% naar 1,5%. In 2020 zal dit tarief 0% bedragen.
 • Ondernemingen met een winst van meer dan 1 miljoen EUR zullen een minimumbelasting moeten betalen, waarbij bepaalde fiscale aftrekken worden geschrapt.
 • Het regime van degressieve afschrijvingen wordt afgeschaft vanaf 2020. Kmo’s zullen verplicht worden om pro rata temporis af te schrijven.
 • De eenmalige investeringsaftrek wordt tijdelijk opgetrokken van 8% naar 20% voor kmo’s en eenmanszaken (enkel voor 2018).
 • Het regime van de notionele intrestaftrek wordt herzien. Deze aftrek zal enkel nog gelden voor kapitaalverhogingen.
 • De berekening van nalatigheidsintresten en moratoriumintresten zal wijzigen. De nalatigheidsintresten zullen steeds 2% hoger zijn dan de moratoriumintresten.
 • Het niet-indienen van de aangifte wordt zwaarder bestraft.
 • Vanaf 2020 wordt een systeem van fiscale consolidatie ingevoerd.

Personenbelasting

 • Er komt een taks op effectenrekeningen, tegen een tarief van 0,15%. Er geldt een vrijstelling van 500.000 EUR.
 • Tegelijk wordt een gedeeltelijke vrijstelling voor dividenden op aandelen ingevoerd. Deze vrijstelling (van 30% RV) geldt voor de eerste schijf van 627 EUR dividenduitkering.
 • U moet rekening houden met een daling van vrijstelling op spaargelden. Deze vrijstelling zal enkel nog gelden op intresten op spaargelden ter waarde van 940 EUR (i.p.v. de huidige 1.880 EUR).
 • Pensioenspaarders krijgen de keuze uit twee formules: ofwel het behoud van 30% belastingvermindering op 940 EUR, ofwel een nieuwe formule van 25% belastingvermindering op 1.200 EUR.
 • De bedragen van de forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting worden geharmoniseerd. Bovendien komt er een progressieve uitbreiding ten voordele van zelfstandigen.
 • Particulieren kunnen tot 500 EUR per maand belastingvrij bijklussen, weliswaar rekening houdend met enkele belangrijke voorwaarden.

Btw

 • Invoering van optioneel stelsel om de terbeschikkingstelling van onroerende goederen aan btw te onderwerpen. Zullen verhuurders btw kunnen aanrekenen voor verhuur onroerende goederen aan bedrijven?
 • Mogelijke alternatieven beschikbaar voor oprichting btw-eenheid om verlies btw-aftrek bij onroerende verhuur te vermijden

Seminaries

Fiscale Praktijknamiddag

Studiedag

Tijdens deze studiedag komen diverse actuele topics over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht aan bod, met de maatregelen van het Zomerakkoord als rode draad.

Hervorming vennootschapsbelasting na het Zomerakkoord: update

Opleiding

VenB-specialist Yves Verdingh overloopt samen met u de relevantste fiscale krachtlijnen en geeft duiding bij de definitieve wetteksten van de hervorming vennootschapsbelasting.

Overname van vennootschappen: hoe financieren na het Zomerakkoord?

Opleiding

Dit seminarie analyseert het thema overnamefinanciering van A tot Z en onderscheidt zich van andere seminaries door haar diepgang. We werken rond een aantal concrete voorbeelden zodat een praktische bruikbaarheid van de toegelichte informatie gegarandeerd wordt.

Jaaroverzicht wijzigingen PB/VenB

Opleiding

Yves Verdingh en Maurice De Mey blikken uitgebreid terug op de belangrijkste fiscale maatregelen van het voorbije jaar. Zij kijken ook vooruit naar maatregelen die op komst zijn in 2018 en verder.

 

Update VenB-maatregelen uit het Zomerakkoord (monKEY-webinar)

Webinar

Tijdens een monKEY-webinar overloopt Yves Verdingh, Head of Tax bij BNP Paribas Fortis, onderwerpen van de hervorming en geeft hij praktische tips

Nieuws

Hervorming in de vennootschapsbelasting: mag het iets meer zijn?

De eerste wijzigingen lijken interessant, maar we moeten waakzaam blijven

Voor de federale regering betekende de hervorming van de vennootschapsbelasting een werk van lange adem, met veranderingen die de specialisten hadden verwacht. Persoonlijk had fiscaal advocaat Alain Vanderstraeten er nog meer van verwacht. Hij reikt ons enkele extra ideeën aan…

Verlaging vennootschapsbelasting: compenserende maatregelen

Uitgespit: compenserende maatregelen.

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal gaan dalen (tot 25 % in 2020). Deze hervorming zal echter budgetneutraal moeten verlopen. Dat betekent dat er heel wat compenserende maatregelen zullen worden ingevoerd als tegengewicht voor de verlaging. In deze bijdrage gaan we verder in op die compenserende maatregelen.

Vennootschapsrecht: nieuwe maatregelen, nieuw elan

Acerta geeft u alvast een kort overzicht van wat er te verwachten valt

Er is nog werk aan de winkel in België om ondernemen aantrekkelijker te maken. Maar nieuwe aankondigingen van de federale regering klinken alvast veelbelovend: het nieuwe vennootschappenwetboek vordert met rasse schreden. Stéphane Mercier, erkend boekhouder-fiscalist en zaakvoerder van het advieskantoor SATC, geeft tekst en uitleg.

Publicaties & monKEY.be

Met monKEY.be en onze nieuwsbrieven blijft u altijd bij. Ook met de nieuwe maatregelen die voortvloeien uit het Zomerakkoord.

Fiscale Actualiteit & online archief op monKEY.be

Deze wekelijkse nieuwsbrief biedt u een overzichtelijke samenvatting van het meest recente fiscale nieuws, mét commentaren van de grote namen uit het vakgebied.

Fiscale Wenken & online archief op monKEY.be

Deze nieuwsbrief geeft u elke week praktische tips om de fiscale druk te verlichten.

 • duidelijke voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;
 • overzichtelijke tabellen en sprekende cijfers;
 • toegankelijke artikels

Online expertisecentrum monKEY.be

monKEY.be is de meest volledige databank voor tax, accountancy & finance professionals met informatie over personenbelasting, vennootschapsbelasting & btw. Krijg altijd de laatste stand van zaken over het Zomerakkoord van onze gerenommeerde auteurs