Het webinar gaat door op verschillende data in september, maar ik ben niet in de mogelijkheid om één van deze te volgen. Is er een mogelijkheid om deze nog op een ander tijdstip te volgen?

De opname van het live webinar van september is nog te herbekijken tot 2 maand na het webinar. U kan zich dus inschrijven op een live webinar van september en het (her)bekijken op een moment dat het u wel past! 

 

De sessies in september zijn voor mij te laat, ik vul immers niet als mandataris de belastingaangifte van mijn cliënteel in. Is het dan wel nuttig om de opleiding nog te volgen?

Onze klassieke Update-opleidingen omvatten steeds een dubbelluik: enerzijds bespreking van de nieuwe aangifte en wetgeving inzake Personenbelasting, anderzijds een grondige bespreking van al wat belangrijk of nieuw is inzake individuele levensverzekeringen, pensioensparen, aanvullende pensioenen, woonfiscaliteit, en last but not least “erfbelasting en levensverzekeringen”.

Tijdens het webinar in april/mei werd de nieuwe aangifte Personenbelasting reeds grondig besproken. Vermits het 2e luik, dat voor de bank- en verzekeringsprofessional toch van bijzonder belang is, tijdens het webinar niet aan bod kon komen, hebben wij het dan ook opportuun gevonden, toch nog een klassieke opleiding “Update Fiscaliteit” te organiseren. Vermits dit 2e luik minder aangifte gebonden is, is het geen bezwaar om deze opleiding alsnog op een iets later tijdstip dan gewoonlijk te volgen.

Bovendien hebben wij op die manier de mogelijkheid om een aantal zaken i.v.m. de nieuwe aangifte te herhalen en om nu ook uitleg te kunnen geven over andere nieuwigheden inzake Personen- en Erfbelasting die tijdens het webinar april/mei niet aan bod zijn kunnen komen en die o.m. ook betrekking zullen hebben op het aj.2021 

Ook zal er tijdens deze sessies de nodige aandacht besteed worden aan het effect van corona op fiscaal vlak, nemen we de complexe aspecten van woonfiscaliteit onder de loep, en staan we tot slot ook stil bij sancties en procedures bij foutieve aangiftes.

 

Wanneer ontvangen we het handboek “Praktische belastingservice 2020”?

Elke klant die zich inschrijft voor het webinar in september, zal een link toegestuurd krijgen met link om uw ons persoonlijk postadres te bezorgen waarnaar we het handboek mogen verzenden. Het handboek wordt u toegestuurd per post, we trachten dit zo snel als mogelijk bij elke klant te laten afleveren. Zo krijgt u uw jaarlijkse documentatie tijdig in uw bezit.

 

Komen zowel Lieven Van Belleghem als Pieter Debbaut aan het woord tijdens het webinar?

Elk webinar start eerst met een bespreking van update erfbelasting en levensverzekeringen door Lieven Van Belleghem, waarna Pieter Debbaut afrondt met de bespreking nieuwe belastingaangifte 2020 en alle fiscale nieuwigheden van de federale én Vlaamse regering m.b.t. de aanslagjaren 2020 en 2021. Ook zal Pieter Debbaut de nodige aandacht besteden aan de diverse coronamaatregelen met impact op de personenbelasting.

Beide docenten komen dus aan bod, en u dient dus geen keuze te maken tussen de docenten.

 

Hoe is de puntentelling voor de opleidingen bepaald?

Het webinar in september omvat steeds een dubbelluik: enerzijds bespreking van de nieuwe aangifte en wetgeving inzake Personenbelasting, anderzijds een grondige bespreking van al wat belangrijk of nieuw is inzake individuele levensverzekeringen, pensioensparen, aanvullende pensioenen, woonfiscaliteit, en last but not least “erfbelasting en levensverzekeringen”. Het webinar in september geeft recht op 1,5 punt bank, 1 punt hypothecair krediet, 2 punten verzekeringen.